Från Facebook:

Fastighetsägare i Gamlestaden gillar Fastighetsägare i Gamlestadens album Gamlestadsgalej 2014.

Oct 28th 10:54am • No Comments

30 augusti ägde Gamlestadsgalej rum på Gamlestadsskolans skolgård. Dagen började med regn, men sedan blev galejet folkligt, festligt och fullsatt. Gamlestadsgalej är en viktig fest för Gamlestaden! Eller vad tycker du? Är galejet viktigt för Gamlestaden? Fungerade skolgården som galej-plats? Vad kan förändras och förbättras till kommande galej? (De fina fotona är tagna av Calle Wärnelöv)

Gamlestadsgalej 2014

30 augusti ägde Gamlestadsgalej rum på Gamlestadsskolans skolgård. Dagen började med regn, men sedan blev galejet folkligt, festligt och fullsatt. Gamlestadsgalej är en viktig fest för Gamlestaden! Eller vad tycker du? Är galejet viktigt för Gamlestaden? Fungerade skolgården som galej-plats? Vad kan förändras och förbättras till kommande galej? (De fina fotona är tagna av Calle Wärnelöv)

Oct 28th 10:20am • 2 Comments

Nya planer för Slakthusområdet också!

Nystart för slakthusområdet i Gamlestaden | Lokalguiden

www.lokalguiden.se

Slakthusområdet var för hundra år sedan omgivet av betande slaktdjur på gröna ängar. Länge har området levt lite vid sidan om, men i och med att Resecentrum byggs får området plötsligt ett helt annat läge i Gamlestaden med allt som Göteborgs nya knutpunkt kommer att erbjuda. Redan nu finns direktkop…

Oct 16th 8:05am • No Comments

Fastighetsägare i Gamlestaden har delat med sig av en länk

Handelskvarteret Kulan, Göteborg

TK Development utvecklar ett nytt handelskvarter, Handelskvarteret Kulan, i Gamlestaden i Göteborg med shopping, service, bostäder, restauranger, p-platser, ...

Oct 15th 9:02pm • No Comments

Gamlestadens stadsdelspark Bunkeberget - nu är det upprustat och utvecklat. Det finns många fina platser för en picknick, för de små och stora barnens lek, för att sitta och tänka, för att lajva eller ägna sig åt andra aktiviteter. Varsågoda, alla Gamlestadsbor! Utvecklingen av Bunkeberget - ett samarbete mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och Park- och Naturförvaltningen.

Bunkeberget 2014

Gamlestadens stadsdelspark Bunkeberget - nu är det upprustat och utvecklat. Det finns många fina platser för en picknick, för de små och stora barnens lek, för att sitta och tänka, för att lajva eller ägna sig åt andra aktiviteter. Varsågoda, alla Gamlestadsbor! Utvecklingen av Bunkeberget - ett samarbete mellan Fastighetsägare i Gamlestaden och Park- och Naturförvaltningen.

Oct 14th 4:24pm • 1 Comment

home.php